typecursus voor bedrijven en instellingen

meer doen in minder tijd Elke dag worden er wereldwijd 269 miljard mails gestuurd.
Elk jaar komt er zo’n 10% bij.
Een leidinggevende krijgt er wel 50 tot 100 per dag.
Beantwoording vult per persoon soms wel een kwart van de werkdag.

Wie kan blindtypen is in het voordeel: het kost minder tijd
en de werkhouding is gezonder.

De snelste typecursus

De afgebeelde bedrijven en instellingen zijn nog maar een kleine greep van de organisaties die hun werknemers hebben leren blind typen met de TICKEN typecursus.

De TICKEN typecursus voor bedrijven is een online leeromgeving voor volwassenen. Met TICKEN leert de cursist in de helft van de normale tijd blind typen. Dat komt door de TICKEN Typereflex®-leermethode.

Na 10 studie-uren kan men onder andere alle letters blind typen en na de resterende 5 uur ook nog veelgebruikte lettertekens.

Het uiteindelijke resultaat is sneller typen, een efficiënter gebruik van de werktijd en een gezondere werkhouding achter het toetsenbord.

een overzicht van vele bekende bedrijven, organisaties en overheidsistellingen in Nederland die de TICKEN typecursus als klant mag rekenen.
typecursus volwassenen ticken

Online, snel leren blind typen

U bent op zoek naar een geschikte typecursus voor uw organisatie of voor uzelf?
De TICKEN typecursus voor bedrijven is een online leeromgeving voor volwassenen.
Met TICKEN leert de cursist in de helft van de normale tijd blind typen.
Na 10 studie-uren kan men onder andere alle letters blind typen en na de resterende 5 uren ook nog veelgebruikte lettertekens.
Het uiteindelijke resultaat is sneller typen, een efficiënter gebruik van de werktijd en een gezondere werkhouding achter het toetsenbord.

Prijzen voor de typecursus voor bedrijven en instellingen

De TICKEN online typecursus is inclusief het TICKEN examen voor het bijbehorende typediploma.

Individuele typecursus • indien één werknemer leert blind typen
• TICKEN online typecursus + TICKEN examen
• online betalen of op factuur (14 dagen)
TICKEN 109,95
Bedrijfslicentie voor meerdere cursisten 91,95 per licentiejaar • indien meerdere werknemers deelnemen
• TICKEN online typecursus + TICKEN examen
• op factuur (14 dagen)
• monitorapplicatie voor de bedrijfscoördinator
TICKEN 102,50

Rekenvoorbeeld
Een organisatie kiest de TICKEN bedrijfslicentie voor 20 medewerkers.
Gefactureerd wordt: bedrijfslicentie fee € 91,95 + 20 x € 102,50
Zou men ervoor kiezen dat elke medewerker zichzelf aanmeldt via de individuele typecursus voor bedrijven en instellingen, dan wordt elke cursist gefactureerd voor € 109,95. In dat geval is er echter geen monitorapplicatie voor de bedrijfscoördinator/beheerder.
TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw.

Uw organisatie of uzelf aanmelden? Kies de buttons die van toepassing is of lees verder voor meer gedetailleerde informatie.

CRKBO logo


TICKEN staat ingeschreven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Toetsing door het CRKBO houdt in dat u weet dat u met een instituut te maken heeft dat getoetst is op kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. TICKEN is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn.

 

de TICKEN typecursus is lid van de NRTO en is gecertificeerd met het NRTO-keurmerk

TICKEN is een private onderwijsinstelling en lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Elke onderwijsaanbieder met het NRTO-keurmerk wordt hierop periodiek getoetst door een onafhankelijke, externe certificerende instelling.
Als lid van NRTO conformeert TICKEN zich aan de NRTO-gedragscodes.
 

vergrootglas als beeld voor de security scan bij ticken


Onze website wordt periodiek gecontroleerd door een onafhankelijke partij middels een securityscan. De veiligheid van onze website is zeer belangrijk, want daardoor kan jij als gewaardeerd klant veilig kan winkelen bij TICKEN, maar met als doel dat hackers géén toegang hebben tot onze website.
 

SSL TICKEN


TICKEN hanteert een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Hoogwaardige SSL-EV certificaten beveiligen, in combinatie met een https-verbinding, het dataverkeer tussen de webserver en jouw browser. Alles wordt versleuteld, voordat het over het internet wordt verzonden.
 

Skinny Typehelp® 'typematje'

Het handige leermiddel de SkinnyTypehelp®. Je leert er sneller en beter mee blind typen.
Er zijn modellen voor diverse toetsenborden.

 

De Skinny Typehelp® voorkomt dat de cursist gewoon naar de toetsen kijkt, waardoor deze
niet leert blind typen. De Skinny Typehelp® past als een 'tweede huid' op het toetsenbord,
zonder plakmiddelen. De gereduceerde prijs bedraagt 16,95 per stuk inclusief levering (normaal 19,95).

Typereflex® leermethode: sneller, in minder tijd

Dankzij de TICKEN Typereflex®-methode leermethode leer je in de helft van de ‘normale’ tijd blindtypen. Je verliest geen tijd aan saaie, onzinnige lettercombinaties, maar leert meteen woordjes typen.
Als je kan blind typen, typ je namelijk zoals je leest: hele woorden.
Dit is ook wetenschappelijk bewezen en de basis van de Typereflex®-methode: je hersenen herkennen het ‘plaatje’ van een woord zelfs als je alle binnenste letters op andere volgorde zet. Probeer de onderstaande, vreemde tekst maar eens te lezen:

typetest ticken

Velogns Eeglnse odnerzerkoes makat het neit uit in wleke vgloodroe de ltetres in een worod saatn. Het eigne baneglkrije is dat de erstete en de ltstaae letetr op de jstuie paalts saatn. De rset kan een rtelmmoje zijn en tcoh kun je goowen lzeen wat er saatt. Dat kmot odamt je hseneren neit ideree lteter aprat lzeen, maar het wrood als geehel. En zo tpeyn je hseneren dus pljaetas, geen losse ltetres.

Volgens “Dr. J. van Leyden” (1993) is het grote verschil tussen blind typen en zoekend typen: “Wie kan blind typen, typt zonder na te denken, via een reflex, in hele woorden. Het woord wordt via een geheugenbuffer zo veel mogelijk in z’n geheel naar de vingers doorgestuurd.”

typecursus voor bedrijven ticken

Op het werk of thuis leren typen

Beginnen met de online typecursus kan direct.

Na aanmelding van het bedrijf, voert de coördinator de e-mailadressen en namen in van de medewerkers, die de typecursus gaan volgen. Die medewerkers ontvangen daarop direct een e-mail met hun inloggegevens. Zij kunnen op het werk en/of thuis de cursus blind typen volgen, want de TICKEN typecursus is via internet.

Doordat de werknemers elke dag blind typen, zal de snelheid van typen na afloop van de typecursus nog maandenlang snel toenemen.
De geschatte toekomstige typesnelheid en jaarlijkse besparing aan typetijd kan bepaald worden met de 123-typtest van TICKEN.

10 sterke punten

1. Dankzij de unieke Typereflex®-leermethode leer je blind typen in de helft van de tijd van andere typecursussen.

2. Het examen typevaardigheid is inbegrepen bij de typecursus, maar niet verplicht.

3. Direct na de aanmelding kun je beginnen.

4. Via internet, zodat je overal, ook thuis, kunt oefenen.

5. Interactief, dus je weet het direct als je een foute aanslag maakt.

6. Elke oefening in de typeles werkt als een game met een scorelijst.

7. De coördinator kan cursisten invoeren en monitoren.

8. Persoonlijk advies voor de toetsen die extra aandacht verdienen.

9. Veiligheid van data en privacy van persoonlijke gegevens.

10. TICKEN werkt klimaatneutraal.

Privacy en Veiligheid

Op pagina’s waar persoonlijke gegevens worden ingevuld (zoals naam en e-mailadres), maakt TICKEN gebruik van SSL (Secure Socket Layer). SSL versleutelt de gegevens en is herkenbaar aan een groen hangslot in de adresbalk en het adres dat begint met https.
TICKEN werkt conform de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld, of voor secundaire doeleinden gebruikt, zonder door jou vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming. De data waar wij verantwoordelijk voor zijn worden zorgvuldig behandeld en digitaal beveiligd.
Zie ook onze Privacy pagina.

Algemene Verordening Gegevensbescherming icon van TICKEN bv
typecursus werkhouding ticken

Tot slot. Gezondere werkhouding: rechtop zittend blind typen is het ARBO-advies

Er ook een positief ARBO-effect. De werknemer zit tijdens blind typen rechtop en niet meer voorovergebogen met het hoofd op een neer knikkend over het toetsenbord. Dat is veel minder belastend voor rug, schouders en nek. Sneller en gezonder werken, wie wilt dat wil toch iedereen?

In het Arbobesluit en de Arboregelingen zijn eisen opgenomen voor beeldschermwerk. Deze eisen zijn gebaseerd op de EG-richtlijn nr. 90/270/EEG van 29 mei 1990. Alle beeldschermwerkplekken dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen.
Werkhouding
Voor het beeldschermwerk dienen de volgende richtlijnen m.b.t. de werkhouding in acht genomen te warden voor een gunstige lichaamshouding:

  • Bij 'blind typen' wordt voornamelijk naar het beeldscherm of het document gekeken ligt de kijkhoek tussen 6 en 9 graden;
  • De rug goed rechtop ondersteund door de rugleuning;
  • De armsteun dient zo ingesteld te zijn dat de onderarm gesteund wordt en de vingers ontspannen op het toetsenbord liggen;

Voorbeelden van ongunstige lichaamshouding zijn:

  • Langdurig in gebogen houding zitten, met gedraaide rug of nek werken: zo werken personen die niet kunnen 'blind typen', met kans op meer ziekteverzuim.

In de nieuwe richtlijn voor gezond werken met computers, stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB): "Blind typen helpt".
Men stelt dat werknemers moeten leren gebruik te maken van sneltoetsen en betere typevaardigheden (blindtypen). Dat kan klachten helpen voorkomen.

invoice ticken

Facturering

De factureringsvoorwaarden zijn beperkt en helder.
Na inschrijving voor de bedrijfslicentie (meerdere cursisten) ontvangt de organisatie een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.
Voor het einde van het licentiejaar vindt er een finale afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal geregistreerde cursisten.
Dat kan een creditering of extra betaling zijn ten opzichte van uw initiële schatting bij de registratie.

Een individuele bedrijfscursist kan kiezen voor betaling met een betaaltermijn van 14 dagen of directe online betaling in een beveiligde omgeving.

TICKEN is lid van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en maakt gebruik van de B2B Algemene Voorwaarden van de NRTO. Je kunt de Algemene Voorwaarden voor scholen, bedrijven en instellingen als pdf-bestand downloaden.

Neem contact met ons op als u vragen hebt of meldt uw organisatie of uzelf aan via onderstaande buttons.

Inschrijven als 1 bedrijfscursist > Inschrijven bedrijfslicentie >

Deze TICKEN website gebruikt functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik en de kwaliteit van onze website te meten.
Ook plaatsen wij graag marketing cookies. Deze maken het mogelijk om gepersonaliseerde en relevante aanbiedingen te tonen en social media koppelingen te maken.
Door op “Ja, ik ga akkoord” te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle hiervoor omschreven cookies.
Indien je klikt op “Nee, ik ga niet akkoord” plaatsen we alleen noodzakelijke en analytische cookies.