opzeggen

Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en versturen als je als consument de overeenkomst wilt herroepen.

Opzeggen kan tot 14 dagen na je aanmelding.
Wij betalen het bedrag waar je recht op hebt zo spoeding mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring.

Aan: TICKEN, klantenservice@ticken.nl

Datum: 27-02-2017
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

Aankoopdatum: -- (dd-mm-jjjj)

Naam (voornaam achternaam)
Inlognaam (E-mail)adres
Wachtwoord

Het terug te betalen bedrag moet overgemaakt worden op
IBAN t.n.v. BIC


Wat is de reden van opzegging?
 
copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.nl