typecursus info

Over blind typen leren

Typen met tien vingers, oftewel blind typen, was ooit een vaardigheid dat alleen een vereiste was voor meisjes, die als typiste of secretaresse gingen werken. De ouders van nu, die zelf vaak niet hebben leren typen, zien blind typen nu als een vaardigheid die hun kinderen een voorsprong zal geven. Tijdens hun schoolopleiding en latere werkkring moeten de kinderen van nu immers steeds vaker typen om te communiceren.

afbeelding TICKEN typecursus van een baby aan het typen op de laptop

Het blind typen bestaat al sinds het einde van de 19 eeuw. Christopher Sholes, de uitvinder van de eerste productieschrijfmachine, noemde de eerste typemachine de Type-Writer, omdat een 'type', wat een gegoten letter is, tegen een carbon papier op een vel papier sloeg en zo schreef.

De tijden zijn veranderd. Waar vroeger tientallen vrouwen in de typekamer zaten te blind typen, wordt iedereen geacht zelf te typen. In Nederland werkt nu al 46% van de beroepsbevolking achter een toetsenbord. Het overgrote deel van die personen hebben geen cursus blind typen gevolgd. Daardoor typen zij met enkele vingers, steeds kijkend waar de volgende letter op het toetsenbord staat. De Engelsen hebben voor dat zoekend typen een mooie term, ‘hunt and peck’. Daarmee verwijzen ze naar het proces hoe een kip haar eten zoekt en pikt, zoekt en pikt, zoekt...

Typen voor kinderen op school

Scholen kunnen ervoor kiezen om kinderen te leren blind typen, maar het is niet verplicht. Al jaren lang zijn computers op school niet meer weg te denken. Vreemd is het daarom dat vanuit het Ministerie van Onderwijs leren typen geen prioriteit is. Daarnaast kunnen de meeste docenten zelf niet blind typen. Ouders gaan daarom op zoek naar de geschikte cursus blind typen. Sommigen willen dat hun kinderen leren blind typen zo gauw ze leren lezen om te voorkomen dat ze met twee vingers gaan typen. Anderen willen hun kind leren blind typen om hen de vaardigheid te gunnen die zij zelf elke dag moeten missen. Maar het grote voordeel om kinderen te leren blind typen is het gemak voor schoolopdrachten en bij later werk, als typen dagelijks werk wordt. Een enkeling kiest voor een cursus blind typen, omdat sommige specialisten het aanbevelen voor kinderen met dyslexie. Dyslectische kinderen die moeite hebben met schrijven, bloeien op als zij hebben leren blind typen.

Wie heeft leren blind typen wordt benijd door de omgeving, al zullen die dat niet altijd uiten. ‘Ik kan al heel snel typen,’ is een dooddoener die personen die niet kunnen blind typen vaak roepen. Iemand die heeft leren blind typen wordt echter steeds sneller en sneller, waar dat voor hen die met twee vingers typen niet meer het geval is.

Blind typen is een essentiële vaardigheid, die veel tijdsbesparing geeft, wat tijdens studie en werk, maar ook in je vrije tijd, enorme voordelen biedt.

Valkuil bij het leren blind typen

Het leren blind typen kent een grote valkuil, die iedereen, die een cursus blind typen volgt, ervaart. Je merkt dat je de eerste maand(en) sneller zou zijn door op je oude, vertrouwde manier te typen. "Ik kwam in het begin tijdens het blind typen niet verder dan 80 aanslagen per minuut en had vaak de neiging om in het dagelijks werk weer met 2 vingers te typen. Er wachtte immers zoveel e-mails om te beantwoorden! Inmiddels is het een jaar nadat ik de cursus blind typen leerde en is mijn gemiddelde snelheid ver boven de 200. Laat je toekomstige typesnelheid berekenen via de 1-2-3-test."

afbeelding TICKEN typecursus van de baissepositie bij blind typen

Inschrijven

 
copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.nl