personen beklimmen steeds hoger wordende boekenstapel en beelden daarmee uit dat je met STAP en de TICKEN
     typecursus en overige opleidingen aan persoonlijke groei werkt.

De TICKEN typecursus via het STAP-budget

Iedereen die werkt wordt uitgedaagd om zichzelf te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met de TICKEN typecursus. Zo investeer je in jezelf, word je waardevoller voor de werkgeven en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. De overheid heeft daarvoor jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan subsidie vrijgemaakt en noemt het project STAP = Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Het STAP-budget moet je altijd aanvragen voorafgaand aan de start van een cursus. Die cursus moet arbeidsmarktrelevant zijn. Zo kun je bijvoorbeeld wel een TICKEN typecursus kiezen, maar bijvoorbeeld geen cursus voor je auto- of motorrijbewijs, geen cursus yoga of aquarellen.

€ 1.000, -

Studiekosten waren voorheen aftrekbaar bij de belastingaangifte. Dat is gestopt. In plaats daarvan is er het STAP-budget. Het STAP-budget is een individueel leer- en ontwikkelbudget.

Volwassenen die werken en werkzoekenden kunnen per jaar maximaal € 1.000 aanvragen bij het UWV. Dit bedrag kan worden gebruikt voor het volgen van een cursus, training of opleiding die van belang is voor je huidige job of een mogelijke toekomstige baan. Bijvoorbeeld de TICKEN typecursus. Als de scholingsactiviteit meer kost dan € 1000, moet je de meerkosten zelf betalen.

Wie kan STAP-budget aanvragen?

Je kan maximaal duizend euro STAP-budget aanvragen als je voldoet aan drie voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder, maar hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Je bent EU-burger of bent partner van een EU-burger. Als Nederlander voldoe je daar sowieso aan.
  • Je hebt voor ten minste zes maanden in Nederland in loondienst gewerkt in de afgelopen 3 tot 27 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Er werd dus op jouw salaris belasting ingehouden voor de sociale verzekeringen oftewel volksverzekeringen.

Hoe kan ik STAP aanvragen?

Het STAP-budget aanvragen gaat in stappen en kan vanaf 1 maart 2022:

  1. Schrijf je in bij TICKEN, als je kiest voor de TICKEN typecursus. Selecteer de optie ‘STAP-cursus’, want anders moet je zelf betalen.
  2. Na inschrijving zal TICKEN per e-mail jouw STAP-aanmeldingsbewijs sturen.
  3. Vraag vervolgens jouw STAP-budget online aan via het STAP-portaal van UWV. Het aanmeldingsbewijs van TICKEN moet je als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget uploaden. Dit bewijs van deelname moet je ook kunnen tonen als het UWV deelnemers steekproefsgewijs controleert.

Betaling van de typecursus

Je hoeft géén geld voor te schieten. Het STAP-budget wordt door het UWV uitbetaald aan TICKEN, nadat wij een e-factuur aan UWV sturen.

Wanneer STAP aanvragen?

Eer zijn tijdvakken van twee maanden waarbinnen STAP-budget kan worden aangevraagd. Het beschikbare budget wordt verdeeld over STAP tijdvakken van twee maanden. Bijvoorbeeld mrt-apr, daarna mei-jun, jul-aug, sep-okt, nov-dec, jan-feb, enz.

Als je de TICKEN typecursus op kosten van STAP wil volgen, moet je starten binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd.

Voorbeeld: stel, je schrijft je op 3 mei in bij TICKEN, dat is het STAP tijdvak mei-juni. Dan heb je tot uiterlijk 30 september (dat is drie maanden na juni) om te starten met jouw TICKEN typecursus.

STAP-subsidiepot leeg?

Als bij jouw aanvraag van het STAP-budget blijkt dat in dat tijdvak van twee manden er geen geld meer is om nog een STAP-budget toe te kennen, kan je in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget proberen aan te vragen.

Cursus via het STAP Scholingsregister

DUO beheert het officiële STAP scholingsregister. STAP-budget kan alleen worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die in het STAP Scholingsregister staan. TICKEN is officieel deelnemer aan het STAP Scholingsregister, omdat TICKEN gecertificeerd is met het NRTO-keurmerk.

LET OP: er zijn ook partijen die de naam ‘STAP Scholingsregister’ of ‘stap-budget’ gebruiken, maar niet de officiële site van DUO of UWV zijn.

Wat als werkgever meebetaalt?

Als je ook vanuit een andere bron geld krijgt om de scholing mee te financieren, dan wordt jouw STAP-budget met dat bedrag verlaagd. Tijdens de subsidieaanvraag moet je aangeven of en hoeveel financiering je uit andere bron ontvangt.

STAP en studiefinanciering

Voor personen die recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten geldt dat er voor die scholing in zijn geheel geen recht bestaat op STAP-budget.

Als de aanvrager recht heeft op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan bestaat er nog recht op STAP-budget voor zover de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die iemand al vanuit een andere subsidieregeling krijgt.