De TICKEN typecursus gratis met het STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

De volgende aanvraagperiode start op dinsdag 28 februari 2023 om 10:00 uur.

Meer informatie over het STAP-budget.

een vrouw prijst de TICKEN typecursus via het STAP-budget aan.