typecursus info

Typecursus voor scholen.

Een goede typevaardigheid, het kunnen blind typen met tien vingers, is een pre voor elk kind. Kinderen die kunnen blind typen zijn beter voorbereid voor de middelbare school en hun latere werk.

Dankzij de unieke Typereflex® methode, leert de cursist blind typen in de helft van de tijd van een ‘gewone’ typecursus. De TICKEN typecursus leert kinderen in 30 typelessen van 25 minuten blind typen. Dat gebeurt op een uitdagende, interactieve manier via internet. Daardoor kunnen kinderen zowel op school als ook thuis hun oefeningen doen.

Dankzij de interactieve lesmethode hoeft de leerkracht niet zelf blind te kunnen typen. Hij of zij kan wel de voortgang van de leerlingen in de gaten houden en ze motiveren als dat nodig is. Ook ouders ontvangen na elke typeles de resultaten van hun kind. Zo blijven ook zij betrokken en kunnen ze positief stimuleren.

Typecursus op school

Wij bieden twee typecursus opties voor het onderwijs, waarbij het onderscheid wordt gemaakt door het soort examen typevaardigheid oftewel het soort typediploma: het TICKEN typediploma of het internationale ECDL typediploma.

TICKEN Onderwijsapplicatie Prijs per cursist

1. TICKEN typecursus + TICKEN examen

€ 14,10

2. TICKEN typecursus + ECDL examen

€ 21,95

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw. De gefactureerde activiteiten vallen binnen de wet op omzetbelasting onder de onderwijsvrijstelling.

De licentiekosten bedragen éénmalig per 12 maanden per school € 81,35. Een rekenvoorbeeld: 20 leerlingen gaan de typecursus volgen voor het TICKEN typediploma =20 x € 14,10 + 1 x € 81,35. Als school kun je je eenvoudig inschrijven voor één van de onderwijsapplicaties van de TICKEN typecursus.

Het handige leermiddel Skinny Typehelp® is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden (€ 11,65 voor scholen, normale prijs € 16,65). Het voorkomt dat de cursist naar de toetsen kijkt en helpt om sneller te leren blind typen.
Als je als school de typecursus niet wilt opnemen in het curriculum, kan je er ook voor kiezen om de ouders zelf hun kind te laten inschrijven voor de TICKEN typecursus. Je kan de kinderen daarvoor de TICKEN consumentenfolder meegeven. De ouders betalen dan de consumentenprijs van € 79,95. Gratis folders aanvragen doe je hier.

Doelgroep

Met de typecursus van TICKEN leren kinderen in 10 weken blind typen met tien vingers. Ook worden zij zich bewust van een gezonde werkhouding achter de computer.
De leerlingen leren spelenderwijs blind typen, zonder dat het kinderachtig wordt. Daardoor is de typecursus ook geschikt voor het middelbaar onderwijs.

Lesinhoud

De leerlingen leren het blind typen van alle letters, de belangrijke leestekens en de tekstverwerkingstoetsen. Die letters leren zij in de volgorde zoals deze qua frequentie in onze taal voorkomen. Met minimaal drie lessen in de week is dat onze sleutel om bijzonder vlot teksten te leren typen.
Elke typeles bestaat een uitleg per video, zes oefeningen en een korte afsluitende video. Daarna kan de leerling een keuze maken uit een van de zeven typespellen. Door deze typespellen wordt het kind extra uitgedaagd om extra oefenminuten te maken.

Spelenderwijs leren typen

"Gamen zorgt voor een opperste staat van motivatie"

Onze typecursus wil de cursist spelenderwijs leren typen. Door te gamen, kom je in een soort ‘flow’ terecht. Deze vorm van bewustzijn zorgt voor een opperste staat van motivatie.
Mw. Dr. Van der Meijden (Universiteit Nijmegen) heeft aangetoond dat kinderen die blind kunnen typen, betere resultaten halen op een rekentaak wanneer zij met de computer samenwerken.

Typediploma

Het examen is online, net als de typecursus. Bij de inschrijving kies je als school één van de 2 soorten examens blind typen: het examen voor het TICKEN typediploma of het internationale ECDL typediploma.
 • Tijdens het TICKEN examen typevaardigheid wordt gedurende 7 minuten je typesnelheid en nauwkeurigheid gemeten. Je kunt maximaal 3 pogingen binnen één examensessie doen. Het Typediploma van TICKEN ontvang je digitaal, voldoet aan de ECDL typenorm en is ECDL Nederland erkend.
 • De tweede optie is het onafhankelijke ECDL examen typevaardigheid. Bij het ECDL examen kan je twee proefexamens doen. Er is één ECDL examenpoging, waarbij gedurende 10 minuten je typesnelheid en nauwkeurigheid worden gemeten. Ben je geslaagd dan ontvang je per e-mail het ECDL typediploma, dat is in het Nederlands en in het Engels opgesteld en internationaal bruikbaar.

Software

De TICKEN typecursus is via internet. Jullie school hoeft dus geen programma’s op het netwerk te laden en de leerling kan ook thuis de typelessen volgen zonder cd-rom, software installatie of oefenboeken.

Zelfstandig leren typen

De leerling kan met de TICKEN typecursus zelfstandig aan de slag. Het programma geeft heldere instructie via videoclips en toont direct een audiovisueel signaal als een verkeerde toets wordt aangeslagen. De leerling ziet na elke oefeningen het resultaat. Op het ‘dashboard’ met de studieresultaten ziet de leerling welke toetsaanslagen goed of juist minder goed onder controle heeft. Eventueel kan hij dan bepaalde letteroefeningen herhalen.
In het begin ligt alle focus op nauwkeurigheid. Pas in het laatste deel wordt ook de typesnelheid getoond. Die aanpak werkt erg effectief.

De rol van de leerkracht

De leerkracht hoeft niet zelf te kunnen blind typen. De rol wordt beperkt tot motivator. Middels het eigen overzichtelijke `dashboard` zie je als begeleider in een oogopslag de resultaten en voortgang van alle leerlingen uit een klas of groep. De leerkracht heeft ook de mogelijkheid om de typecursus te doen.

Ook geschikt voor leerlingen met dyslexie

Uit ervaring weten we dat veel kinderen die dyslectisch zijn, met plezier hun typediploma hebben gehaald via de TICKEN typecursus. Dit komt doordat elke les de nieuwe bewegingsbaan via video wordt uitgelegd, er met korte woorden en zinnen wordt gewerkt en er slechts 3 zinnen zichtbaar zijn. Voor dyslectische kinderen in de klas is dat extra prettig, omdat zij nu eens geen 'apart geval' zijn. Er zijn echter veel gradaties van dyslectisch zijn en ook de motivatie is bij de één groter dan voor de ander, waardoor het succes van persoon tot persoon kan verschillen. Een groot aantal scholen gebruikt de TICKEN typecursus voor alle kinderen in bepaalde groepen.

Voorwaarden van de typecursus schoolapplicatie

De voorwaarden voor een schoollicentie zijn beperkt en helder. In een notendop geldt:
 • Voor scholen gelden de volgende prijzen:
  • TICKEN typecursus inclusief TICKEN examen € 14,10 per cursist of € 21,95 per cursist als voor het ECDL examen wordt gekozen. Hoewel de typecursus uit slechts 30 lessen bestaat, heeft de cursist 12 maanden na invoering toegang. Ook als de schoollicentie verlopen zou zijn.
  • schoollicentie éénmalig € 81,35 per 12 maanden per school voor een ongelimiteerd aantal leerlingen, inclusief docentenhandleiding en typecursus voor de leerkrachten.
 • Er wordt afgerekend op basis van het opgegeven aantal leerlingen dat zal starten met de typecursus. Op basis van dit aantal ontvangt de school de factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.
 • Voor het einde van het licentiejaar vindt er een finale afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal leerlingen dat is gestart met de typecursus. Dat kan een teruggave of extra betaling zijn bij een meer/minder aantal deelnemers aan de typecursus.
 • De prijs voor de schoolversie van de TICKEN typecursus met examen voor het typediploma is onafhankelijk van het aantal leerlingen per school.
 • TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw. De gefactureerde activiteiten vallen binnen de wet op omzetbelasting onder de onderwijsvrijstelling.
 • De licentieovereenkomst is per 12 maanden.
 • Er is geen opzegtermijn.
De Algemene Voorwaarden voor de typecursus op school kunnen als pdf gedownload worden.

Neem contact met ons op als je vragen hebt of ga naar het aanmeldformulier via de oranje knop.

Terug Aanmelden
Over ECDL Foundation.
ECDL Nederland ECDL richt zich op het competentiegericht toetsen, examineren en certificeren van digitale vaardigheden.
ECDL is wereldwijd met 11 miljoen kandidaten in 148 landen het meest gevraagde basiscertificaat voor computervaardigheid en is de Europese standaard op computergebied.

ECDL Foundation zet zich in voor de ontwikkeling, promotie, en levering van kwalitatieve certificeringprogramma’s om zo vaardig gebruik van ICT te realiseren over de hele wereld voor individuen, organisaties en de maatschappij als geheel.
 
 

Klantbeoordelingen

Eerst vond ik het saai(nou nog steeds). Ik heb er nooit zin in. Een les duurt veel te lang Ik raad je deze typecursus niet aan (het is al erg genoeg dat ik hem moet doen van mijn ouders)
Evert (11 jaar en met een slechte humeur)


copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.nl